ACTING TEHNOLOGIJA
ZA PROIZVODNJU BEHATON KALUPA

F A Q - Frequently Asked Questions (često postavljena pitanja)SADRŽAJ:

Poštovane gospođe, gospodo, drage kolege i partneri naše firme !

Tehnički napredak promijenjivi zahtjevi mušterija i novi zakonski propisi - npr. na podrućju ekologije, su samo neki
od razloga da se brinemo naše produkte stalno da poboljšavamo i prilagodimo novim tokovima. Pokraj ovih
inovacijskih obaveza mi iz ACTING-a radimo sve, da bi proizvodnju i proizvodne procese učinili optimalnim. Rezultat
toga je i naša tehnologija za proizvodnju behaton kalupa - prefabrikata.

Najveći plus ove tehnologije su niska kapitalna ulaganja (bez konkurencije), jednostavnost proizvodnih procesa, brzi
povrat novca i atraktivnost proizvoda.

Katalog je u prvom redu informativnog karaktera i Vaš prvi kontakt sa našim programom.

Ukoliko imate još neka pitanja, suradnici naše firme stoje Vam u svako doba na raspolaganju.

 Želimo Vam mnogo uspjeha !

ACTING GROUP

Tehnologija betona je naučna i tehnička disciplina koja se bavi sastavom, proizvodnjom i karakteristikama betona
sa ciljem postignuti potrebne karakteristike s minimalnim energetskim utroškom i minimalnim znečiščenjem
prirode.

Pomaže Vam kod uređenja vanjskih površina. Te površine izgledati će tako, da će Vas one dugo vremena
oduševljavati. Naši proizvodi se povezuju harmonično sa okolinom i čine s njom prirodnu cjelinu jer se i sami
sastoje od prirodnih materijala. Različite mogućnosti slaganja i uklapanja nude sve za uređenje privatnih i javnih
površina svih oblika i veličina npr.:

- dvorišta: staze, prilazi garažama, obloga zidova i sl.

- terasa: ograda, podova i sl.

- bazena: površine okolo bazena i sl.

- javnih površina: ulica, trgova, parkirališta, šetališta i sl.

- interijera gdje se može koristiti betonska podloga: garaže, podrumi i sl.

Oni su dugovječni, čisti, laki za održavanje, izdržljivi, ponovo upotrebljivi, lako i brzo se polažu, a koristiti se mogu
odmah !

Proizvodi su napravljeni od betona a to je materijal koji ima široku primjenu našoj okolini. Beton je najraširinjejši
građevinski materijal također nazivan i "umjetni kamen".

Rječ beton je preuzeta iz francuske riječi "béton" (gruba malta), a ima korijen u latinskoj riječi "betunium" (kamena
malta). To je u stvari umjetno stvoren kamen koji se sastoji od prirodnih materijala (pijeska, šljunka, vode i cementa
- koji se sam proizvodi iz vapnenca) i ima veliku mogućnost oblikovanja.

Radi se o tehnologiji za proizvodnju behaton kalupa - prefabrikata sa standardnim mogućnostima proizvodnje
slijedećih proizvoda:

- betonskih opločnika različitih oblika i visina od 2,5 cm do 8 cm

- terasso ploča različitih veličina i visina od 2,5 cm do 5 cm

- betonskih obrubnjaka do 50 cm

- betonskih kanalica za odvod vode

- betonskih obloga na zid ravnih i sa imitacijom kamena

- balustrada - betonskih stupića

- ostalih novih proizvoda

- za firme koje žele biti nezavisne i imati vlastiti program za proizvodnju i kasniju prodaju atraktivnih proizvoda

- za firme koje žele biti nezavisne i imati vlastiti program za proizvodnju za vlastitu potrebu gdje se gotovi proizvodi
ugrađuju u vec gotove objekte

- za firme koje trebaju popuniti određeni vremenski period sa radnom snagom i imati vlastiti program za proizvodnju
kao dopunski program

- za firme koje imaju na raspolaganju materijale, a trebaju je ugraditi i imati vlastiti program za proizvodnju kao
dopunski program

- za privatnike koji žele imati vlastiti program proizvodnje

- za privatnike koji žele imati dopunski program

- za "uradi sam" majstore koji sami žele napraviti proizvode za svoju relativno veliku potrebu

Prvo je potrebno grubu podgradnju učvrstiti. Pri tom se mora voditi računa o kasnijem odvodnjavanju. Minimalno 0,5
% pada po dužini i 2 -3 % pada po širini. To predstavlja 0,5 cm, odnosno 2 - 3 cm visinske razlike na 1 m. Na
podgradnju se nanosi sloj za zaštitu od mraza, granulacije od 0 - 55 mm, koji se učvrsti. Debljina sloja je u
zavisnosti od mjesne klime (dubine smrzavanja). Na to se nanosi noseći sloj - fina podgradnja granulacije od 0 - 18
mm, koja se dobro učvrsti - uvalja i koja mora odgovarati kasnijem željenom padu terena. Maksimalno odstupanje je
+/- 1 cm. Debljina toga sloja je cca 10 cm.

Na tako pripremljenu finu podgradnju se nanosi takozvani "ležaj" (granulacije od 2 -
5 mm) u debljini od 3 - 5 cm. To je najbolje napraviti sa cijevima promjera 3 - 5 cm,
kao vodilicama. Izmedu njih se nanese granulacija i sa jednom aluminijskom
stazom se poravna.

Sa polaganjem se počinje u ćošku sa pravim kutem (zategne se konop), po
mogućnosti na najnižoj točki površine. Na položenu površinu može se odmah stati.

Opločnici se ne smiju preusko polagati, minimalna fuga je 3 mm. Voditi računa o
jednakim fugama, a svaka 2 - 3 m izvršiti kontrolu sa konopom ili stazom. Opločnici
se polažu 1 cm iznad željene visine (kod kasnijeg vibriranja postiže se nivo).

Fugiranje se vrši sa pijeskom frakcije od 0- 4 mm. Pijesak se pospe po položenoj
površini i zamete se sa metlom.

Sa odgovarajućom vibro pločom položena površina se jednom uzduž i jednom
poprijeko izvibrira.Vibriranu površinu je potrebno očistiti od pijeska. Vibrira se u
suhom stanju, pri suhom vremenu. I na kraju se cijela površina još jednom
temeljito pospe pijeskom.

Nakon vibriranja se površina može koristiti odmah. Za puno opterećenje je potrebno da su betonski elementi stari 1
mjesec. Pijesak za fugiranje je poželjno tek nakon mjesec dana počistiti.

se proizvode na poseban način – brizgaju od specijalne plastike koja sa svojim sastavom omogućuje trajnost i
izdržljivost pri dugotrajnom korištenju. One su dovoljno čvrste da zadrže oblik betona, a isto tako su dovoljno
elastične da ne pucaju pri manipulaciji. Za razliku od većine konkurencije čije jeftinije kopije sa drugčijim
tehnološkim postupima ne mogu konkurirati našim kalupima. Iza naših proizvoda je dugogodišnje iskustvo i tajna
sastava kao i veliki broj zadovoljnih partnera.

4.1.1. pakovanje

standardno s u forme pakovane u vezovima po 10 komada.

4.1.2. grafovi proizvodnje - potražnje kalupa

služi kao pomoćnik u izboru kalupa, a radi se o prosječnoj cjelokupnoj proizvodnji za sva tržišta.

 

je univerzalan za betonske elemente raznih oblika iz cijelog programa. Konstrukcija stola je maksimalno
pojednostavljena sa minimalnim brojem dijelova, što kod kasnije eksploatacije smanjuje troškove održavanja i
povečava isplativost investicije. Mogućnost kvara i zastoja u proizvodnji je stim svedena na minimum. Stol je izraden
od čeličnih profila, a njegova masivna ploča i posebna konstrukcija omogućuje optimalno prenošenje vibracija po
cijeloj površini stola. Gumeni amortizeri smanjuju vibracije, tako da se ne prenose na osnovu stola pa je smanjena
buka prilikom procesa proizvodnje. Potrebne vibracije se dobivaju pomoću elektromotora, koji na svojoj osovini ima
ekscentre. Mjenjanjem položaja tih ekscentara može se mjenjati  jačina vibracija. Uključivanje vibromotora vrši se
preko zaštitnog releja, koji se aktivira pomoću vremenskog prekidača tzv. timera. Dužina trajanja vibriranja se može
podesiti. Nakon isteka zadanog vremena timer automatski iskljućuje rad elektromotora. Stol je potrebno postaviti u
vodoravan položaj. Kapacitet OPTIME AG 2000 je cca 20 - 30 m2  opločnika za 1 radni sat.

4.2.1. pakovanje

stol je zapakovan u zaštitnu strech foliju

je univerzalan za sve oblike, s tim da je kod isklapanja različitih modela potrebno koristiti odgovarajući alat,
odnosno promijeni se  gornja ploča alat odnosno oblik-model na stolu.Kapacitet MAXIME AG 2000 je cca 20 - 40 m2
za 1 radni sat

4.3.1. pakovanje

stol je zapakovan u zaštitnu strech foliju

.

je tekućina smeđe boje ili prah žučkasto-smeđe boje koji se koristi da bi se postigla veća kvaliteta i viša čvrstoća i
otpornost na mraz i ostale utjecaje na gotov proizvod.

4.4.1. pakovanje

plastifikator tekući je standardno pakovan u bačvama od 200 lit, a plastifikator u prahu je pakovan u vrećama od 25
kg.

za bojanje betonskih elemenata se većinom koriste pigmenti u prahu i to oxidi metala. Doziraju se cca od 1- 5 % na
količinu cementa, u zavisnosti od kvalitete boje, proizvođača, korištenih materijala i željenog tona. pakovanje.
Standardno su u ponudi:

- crvena boja

- žuta boja

- crna boja

- zelena boja

- plava boja

bijela boja se standardno ne nudi - većinom se koristi bijeli cement u tu svrhu

4.5.1. pakovanje

 je standardno pakovan u vrećama od 25 kg.

4.5.2. graf potražnje boje

služi kao pomoćnik u izboru boja, a radi se o prosječnoj cjelokupnoj potrošnji za sva tržišta.

fiksni troškovi su ukupni troškovi koji su vezani indirektno za proizvodnju u određenom vremenskom periodu osim
potrošnje materijala i radne snage. Najcesće se računa mjesec odnosno cca 22 radna dana, a radi se o troškovima
najma, predplate za vodu, struju, telefon i sl.

varijabilni troškovi su ukupni troškovi koji su vezani direktno za proizvodnju u određenom vremenskom periodu.
Najcesće se računa mjesec odnosno cca 22 radna dana, a radi se o troškovima materijala i radne snage odnosno
potrošnje vode, struje, telefona i sl.

je približan (cca) za 1.000 m2 opločnika kod visine 6 cm. Mogu se uvesti cijene na tržištu do tablice i izračunati
pomoću uzorka da bi se dobili konkretni troškovi.

br

troškovi

m2

količina/m2

ukupno

1/Euro - €

Euro - €

1.

frakcije

1.000

105 kg

105.000 kg

2.

cement

1.000

20 kg

20.000 kg

3.

voda

1.000

20lit.

20 m3

4.

struja

1.000

0,3 kWh

300 kWh

5.

plastifikator

1.000

0,2 kg

200 kg

6.

radnici

1.000

xyz

1.000 xyz

7.

hala (procentualni udio na m2)

8.

dodatni troškovi (procentualni udio na m2)

totalni troškovi:

troškovi na jedan m2 (/1000):

Proračun je približan i okviran (urađen na osnovi dosadašnjih iskustava), a služi kao vodič za izradu kalkulacije.

- natkriveni (zatvoreni) prostor - cca. 50 m2 u zavisnosti od količine formi i željene dnevne proizvodnje

- priključak trofazne struje 380V

- priključak vodovodne mreže

- lomljeni kamen od 4-8 (8 - 16) mm, u zavisnosti od vrste elemenata, njihove visine (debljine) odnosno
procentualni pomjer većih i manjih frakcija

- riječni pijesak 0 - 4 mm

- cement portland min. 42,5

- plastifikator

- boja - pigment

preporučljiv minimim su 3 čovjeka, u zavisnosti od količine proizvodnje

- sredstvo za pripremu betona npr. mješalica za beton (poželjno 150 l radnog obujma)

- posuda za transport betona npr. kolica - "japaner"

- sredstvo za manipulaciju npr. ručni viljuškar

- osobni alat npr. lopata,  fangla, mistrija, metla...

- dozer za materijale - frakcije npr. kante

- dozer za materijal - plastifikator npr. posuda - točna mjera

- za pakovanje gotovih proizvoda npr.europalete, strech folija

- potrošni materijal za radnike npr. odjeća, rukavice i sl.

Uslovi i obaveze važe jednako za sve mušterije, ako nisu ugovoreni drugi uvjeti posebnim pismenim ugovorom.

Roba se priprema na osnovi pismene narudžbe kupca u kojoj je uvedeno:

- popis robe, odnosno kataloška ili narudžbena oznaka ili broj

- količina robe

- željeno mjesto i način, odnosno paritet isporuke po Incoterms 2000

- željeni termin isporuke robe

Nakon dobijanja narudžbe šalje se  predračun - profaktura gdje su uvedeni:

- popis robe, odnosno kataloška ili narudžbena oznaka ili broj

- količina robe

- moguće mjesto i način, odnosno paritet isporuke po Incoterms 2000

- mogući termin isporuke robe

Cijene su određene važećim cjenikom u Euro - € na paritetu FCA Znojmo, Incoterms 2000. Plaćanje robe se vrši po
uvedenim detaljima plaćanja u prospjeh:

ACTING spol. s.r.o., Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo, Czech Republic

konto nr. (Euro - €): 195077620227/0100

adresa banke: Komerčni banka Znojmo, Nám. Svobody 18, 670 37 Znojmo, Czech Republic

swift code: KOMB CZ PP

Isporuka - preuzimanje robe će uslijediti nakom dolaska dogovorene doznake na naš devizni račun, u dogovorenom
terminu i  na dogovorenom paritetu isporuke Incoterms 2000. U praksi se koriste dva pariteta:

- FCA Incoterms 2000 mjesto, država (gdje će biti prodano)- ukrcano i ocarinjeno u EXPORT-u

- DDU Incoterms 2000 mjesto, država (odakle je naručeno), isporuka na mjesto za odgovarajuću nadoknadu -
neiskrcano i neocarinjeno u IMPORT-u

pod uslovom da kupujuća strana izvrši svoj dio obaveza pod paritetom npr. registracija uvoznika - carinski broj,
uvozna dozvola (ako se traži), granični prijelazi i mjesto carinjenja odnosno špedicije koje će obaviti uvozne
formalnosti.

Odgovornost za robu preuzima kupac nakon preuzimanja robe po dogovorenom paritetu.

Reklamacije na količinu i kvalitetu robe se mogu dati po odgovarajućim važećim zakonima ICC-a (International
Chamber of Commerce - međunarodna gospodarska komora), WTO-a (World Trade Organization - svjetska
trgovačka organizacija):

- na kvantitet (količinu) i kvalitet - vidljiva oštećenja kod preuzimanja robe

- na kvalitet - oštećenja nevidljiva na prvi pogled do 7 dana pismeno od preuzimanja robe

Acting odgovara za kvalitetu robe. Acting nepreuzima odgovornost za štete nastale transportom (u zavisnosti na
dogovorenom paritetu po Incoterms 2000), neispravnom manipulacijom, odnosno neispravnim korištenjem robe

Acting daje garanciju 12 mjeseci na tehnologiju (plastične forme - kalupi, vibro stolovi, elektromotori). Garancija važi
od dana preuzimanja odnosno stavljanja na raspolaganje u zavisnosti od dogovorenog pariteta isporuke robe.